Traducións Inglés > Español

Xuradas: partidas de nacemento, expedientes académicos, contratos, certificados de antecedentes penais, etc.

Técnicas: manuais de instrucións de equipos de xardín e agricultura, motores e xeradores, construción, automoción, etc.

Textos xurídicos e académicos.

Textos comerciaies e publicitarios: menús para restaurantes e hoteis, trípticos publicitarios e páxinas web de hoteis, etc.

Artigos xornalísticos.

Sector cosmético: traducións para Cosbell, S. L.

Literarias:

Traducións Portugués > Español

Técnicas: manuais de instrucións de equipos de xardín e agricultura, motores e xeradores, construción, automoción, etc.

Textos xurídicos e académicos.

Textos comerciaies e publicitarios: menús para restaurantes e hoteis, trípticos publicitarios e páxinas web de hoteis, etc.

Artigos xornalísticos.

Sector cosmético: traducións para Cosbell, S. L.


Traducións Galego <> Español

Artigos de divulgación.

Contidos de páxinas web de empresas (listas de catálogos, información xeral, etc.).


Intérprete de Inglés e Portugués

Interpretacións de enlace para a Oficina de Asilo e Refuxio.


Membro de
Descargar C.V.
© 2009 - Todos os dereitos reservados, Elena Iglesias Domínguez | Deseñado por Alejandro Moia